Privacybeleid

De bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, geïntroduceerd op 25 mei 2018 (hieronder aangeduid als 'AVG') zijn van toepassing in heel Europa. Volgens deze verordening zijn wij verplicht u te informeren over de manier waarop Digital Innovation AG persoonsgegevens verwerkt (artikel 13 AVG).

Lees deze informatie zorgvuldig door en aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen hebt over de verstrekte informatie.

Bij toegang tot de website van Digital Innovation AG worden gegevens uitgewisseld tussen onze server en uw apparaat. De verzamelde informatie, die persoonlijke gegevens kan bevatten, wordt gebruikt om de gebruikersreis op onze website te optimaliseren of om advertenties weer te geven in de browser van uw apparaat.

De voorschriften van de AVG behouden specifieke rechten voor u om aanspraak op te maken met betrekking tot ons. Dit omvat het recht om bezwaar te maken met betrekking tot specifieke gegevensverwerking, met name ten behoeve van advertenties. De juiste vorm om bezwaar te maken is in typografische vorm.

 

Neem voor vragen over deze privacyverklaring contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Joachim A. Hader

Am Schulhof 1

91757 Treuchtlingen, Duitsland

Tel: +49 151 538 72750

E-mail: Joachim.Hader@secudor.de

 

Verantwoordelijke instantie

De informatie in dit beleid is van toepassing op de gegevens die worden verwerkt door:

Digital Innovation AG

Bamberger Straße 9b

63743 Aschaffenburg, Duitsland

 

en de website

www.digital-innovation.com

De functionaris voor gegevensbescherming kan te allen tijde worden gecontacteerd via de hierboven vermelde gegevens.

 

Doel van gegevensverzameling en wettelijke basis

Toegang tot www.digital-innovation.com

Het gebruik van onze website is niet afhankelijk van de overdracht van uw persoonlijke gegevens. Daarom slaat de Digital Innovation AG-website geen persoonlijke gegevens op zonder uw toestemming. U mag echter vrijwillig dergelijke informatie (zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer) voor specifieke doeleinden verstrekken in de daarvoor bestemde delen van de Digital Innovation AG-website.

Op de website van Digital Innovation AG zullen we u niet vragen om ons specifieke soorten persoonlijke gegevens te verstrekken zoals gedefinieerd door § 3 paragraaf 9 BDSG (zoals gegevens over ras en etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, aansluiting bij vakbonden, gezondheid of seksueel leven). Als u ons dergelijke informatie echter ongevraagd en vrijwillig laat, staat u ons toe deze op te slaan en te gebruiken voor doeleinden van deze website.

Deze site verzamelt standaard internetloggegevens, waaronder uw IP-adres (artikel 6, lid 1, letter f AVG), browsertype en taal, toegangstijden en verwijzende website-adressen. Om ervoor te zorgen dat deze website goed wordt beheerd en om verbeterde navigatie te vergemakkelijken, kunnen wij of onze serviceproviders ook cookies gebruiken (kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van een gebruiker) of webbakens (elektronische afbeeldingen waarmee deze website bezoekers kan tellen die toegang hebben gehad tot een bepaalde pagina en voor toegang tot bepaalde cookies) om verzamelde gegevens te verzamelen.

 • Online aanwezigheid en website-optimalisatie

 

Overeenkomstig artikel 6, lid 2. 1 lit. f AVG gebruiken we cookies om onze website te optimaliseren. Cookies zijn kleine, automatisch aangemaakte bestanden door uw browser die worden opgeslagen op het eindapparaat dat u gebruikt. Ze brengen geen schade toe aan uw eindapparaat en bevatten geen malware, zoals virussen, Trojaanse paarden enz. Cookies slaan specifieke informatie op over het soort eindapparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze website en verzamelen geen informatie over uw identiteit. Om onze service aantrekkelijker voor u te maken, gebruiken we zogenaamde sessiecookies. Dit soort cookies stelt ons in staat om te herkennen welke gebieden op onze website u al hebt bezocht of als u zich al hebt aangemeld voor een dienst die op onze website wordt aangeboden. Ze worden ook gebruikt voor beveiligingsdoeleinden.

Naast sessiecookies gebruiken we ook permanente cookies, die op uw harde schijf blijven staan totdat ze verlopen of u ze verwijdert. Ze geven ons informatie over uw surfgedrag en websitevoorkeuren waarmee we onze inhoud voor u kunnen optimaliseren.

 

 • Google Analytics

 

Om onze website aan te passen aan vereisten en met het oog op voortdurende optimalisatie, gebruiken we op basis van artikel 6, lid 1, letter f) AVG Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Tijdens dit proces worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen gemaakt en cookies gebruikt. De informatie met betrekking tot uw gebruik van de website gegenereerd door de cookie, zoals

 • browser type/versie

 • gebruikt besturingssysteem

 • verwijzende URL (de vorige bezochte site)

 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres)

 • en tijd van de servervraag

 

worden overgebracht naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om verdere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website en het gebruik van internet voor marktonderzoek en om ervoor te zorgen dat het ontwerp van deze internetsites op maat gemaakt is voor de vereisten. Deze informatie kan ook worden overgedragen aan derden, indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens ons verwerken. In geen geval zal uw IP-adres worden gecombineerd met andere gegevens door Google. De IP-adressen zijn geanonimiseerd, zodat het niet mogelijk is om deze toe te wijzen (zogenaamde IP-maskering).

 

Doeleinden van de verwerking

Wij kunnen uw identiteit niet rechtstreeks volgen via de gegevens die door deze website worden verzameld. De verwerking van het IP-adres en aanvullende gegevens zoals hierboven vermeld, wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een naadloze gebruikerservaring en verbinding

 • Faciliteren van verbeterde navigatie

 • Paginabeheer beheren en evalueren

 • Web beveiligingsdoeleinden
   

Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik.

Wettelijke basis

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics en het gebruik van cookies is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 paragraaf 1 lid a AVG.

 

Ontvangers of categorieën ontvangers

Afgezien van de gegevensverwerking door ons of onze serviceproviders is de ontvanger van de gegevens verzameld door Google Analytics Google. Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar de Verengide Staten onder het EU-US Privacy Shield op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. U kunt het certificaat hier downloaden. 

 

Duur van gegevensopslag

De gegevens die door ons worden verzonden en gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's (bijvoorbeeld gebruikers-ID's) of advertentie-ID's worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaarperiode is bereikt, worden automatisch eenmaal per maand verwijderd.

Rechten van de betrokken personen

Op basis van de voorwaarden van de AVG en dat aan de relevante wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten met betrekking tot door ons verwerkte persoonlijke informatie:

 

 • Recht op toegang (art. 15 AVG): U hebt het recht om bevestiging te krijgen of persoonlijke gegevens over u worden verwerkt en als dat het geval is informatie over: de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers (met name ontvangers in derde landen), de opslagduur en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. U hebt ook het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking via de controller, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 • Recht op correctie en voltooiing (art. 16 AVG): U hebt het recht om rectificatie van onnauwkeurige persoonlijke gegevens en onvolledige persoonlijke gegevens te verkrijgen.

 

 • Recht om te worden vergeten (art. 17 AVG): U hebt het recht om persoonsgegevens te wissen.

 

 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG): U hebt het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer de juistheid van uw gegevens wordt betwist, de verwerking onwettig is maar u weigert de verwijdering ervan, wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor doeleinden van verwerking maar u hebt de gegevens nodig voor het vaststellen van juridische claims, u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 AVG.

 

 • Recht op kennisgeving van beperking van verwerking, wissen en rectificatie (art. 19 AVG): Overeenkomstig de artikelen 16 tot en met 18 AVG.

 

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG): U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze naar een andere controller te verzenden.

 

 • Recht van bezwaar (art. 21 AVG): U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van uw persoonlijke situatie op basis van punt e) of f) van artikel 6, lid. 1 AVG.

 

 • Recht om uw toestemming in te trekken: U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken door de opslag van cookies te blokkeren door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

 

Dataveiligheid

Gegevens, persoonlijk door u verzonden, worden overgedragen via standaard SSL op onze website. Secure Socket Layer (SSL) is een veilige en vertrouwde standaard die te herkennen is aan de S in de https-link van de pagina.

Wij werken permanent aan het up-to-date houden van onze beveiligingsstandaarden om in lijn te blijven met technische ontwikkelingen en om uw informatie te beschermen tegen manipulatie, verlies of ongeautoriseerde toegang van derden.

 

Wijzigingen in de gegevensbeschermingsinformatie

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze gegevensbeschermingsinformatie (Privacybeleid) met ingang van de toekomst.