Enterprise Architecture

Stel de gebruiker centraal, creëer ervaringen en ecosystemen, geen silo's.

Wat wij doen


Wij combineren de krachten van design en architectuur om bedrijven te helpen bouwen die gebruikersgericht en technologisch ondersteund zijn en die ecosystemen creëren - geen silo's.

Wij passen een ontwerp-gedreven benadering toe om bedrijfsmodellen, IT landschappen, producten en diensten te beschrijven en te kaderen, waarbij wij typisch een uitgesproken klant-centrische visie hanteren.

Wij geloven dat Enterprise Architectuur de potentie heeft om enterprise architectuur fundamenteel te transformeren zoals het momenteel wordt beoefend.

Uitdagingen die wij aanpakken


  • IT en business zijn niet op elkaar afgestemd  |  Wij harmoniseren en stemmen de business- en IT-strategie op elkaar af om hand-in-hand te werken voor optimale resultaten.
  • Verouderde business capability portfolio  | Wij brengen uw business capabilities portfolio in kaart en innoveren deze.
  • Inefficiënt IT-landschap   |  We analyseren en rationaliseren uw IT-infrastructuur, wat leidt tot kostenefficiëntie en flexibiliteit.
  • Gebrek aan waarde toevoegende IT   |  Wij leveren IT waardecreatie voor uw organisatie.

Wat wij leveren

  • Afgestemde IT en bedrijfsstrategie.
  • IT-landschap dat waarde toevoegt, kostenefficiëntie en flexibiliteit stimuleert en interne frictie wegneemt.
  • Innovatieve portflolio van bedrijfscapaciteiten.
  • Geoptimaliseerde en effectieve bedrijfsarchitectuur.

Onze publicaties

Als u meer wilt weten over onze diensten rond Enterprise Architectuur, kunt u contact opnemen met:

Niek de Visscher

Benelux CEO