ISS

Een van 's werelds grootste facilitaire dienstverleners.

ISS (International Service System) is een facilitaire dienstverlener met diensten als: schoonmaak, ondersteuning, vastgoedbeheer, catering, beveiliging & facility management. De groep heeft bijna 500.000 werknemers en is actief in ongeveer 65 landen in Europa, Azië, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en de Pacific.

Situatie

ISS tekende een contract voor het grootste softwareontwikkelings- en implementatieproject in hun geschiedenis.

Beknopt

Projectmanagement van de implementatie van het IWMS-systeem TRIRIGA, inclusief alle ondersteuning bij het testen van het systeem.

Uitkomsten

(Project loopt nog)

Gestructureerde Project Management Aanpak.
Duidelijke opzet van communicatieprocedures en -processen.
Hoogwaardige testprocedures.
Naleving van alle contractuele afspraken inclusief beloofde tijdslijnen.
Het project is op weg naar een succesvolle voltooiing.

Onze Aanpak

We hebben belang gehecht aan duidelijke & frequente communicatie & gestroomlijnde processen met transparant management, zichtbare statusrapporten & voortgangsbewaking

Extra middelen van ons team hebben gezorgd voor een efficiënte afhandeling van het project en het testen van de werklast.

Teamleider

Michel Henssen

Principal Consultant

Mark Rouse

Principal Consultant
Geleverde diensten

Project Beheer
Procesoptimalisatie
Software Testen